zur Auswahl
Rückwärts  980 - 989  Vorwärts

Art. Nr. 980
Becky Wheeler
Meg - Mohair
Höhe 10,5 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 981
Theresa Yang
Jodie - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

 

Art. Nr. 982
Becky Wheeler
Ahoy Mate - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 983
Becky Wheeler
Sweety Pie - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 984
Becky Wheeler
Heather - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 985
Becky Wheeler
Best Friends - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 986
Becky Wheeler
Just Ducky - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 987
Becky Wheeler
Frog Prince - Mohair
Höhe 7 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 988
Becky Wheeler
Rex - Mohair
Höhe 9 cm
Limitierung: 2000 Stück

Art. Nr. 989
Becky Wheeler
Mazel Tov - Mohair
Höhe 8 cm
Limitierung: 2000 Stück

World of Miniature Bears Exklusiv-Vertrieb in Europa, eMail: info@minibears.de
>> © 2000 Reinhold Lesch <<